KIC: Kracht in Controle

Tijdens de uren voor lichamelijke opvoeding geeft sportdocent Rob Hartman 1 uur per week een KIC-training. KIC staat voor Kracht In Controle. Het doel van deze training is leerlingen bewust te maken van hun eigen ik, hun talenten en hun kwaliteiten. Docent Rob Hartman vertelt: “Je ‘kracht in controle’ hebben, betekent enerzijds dat je kunt opkomen voor jezelf, maar dat je ook kunt luisteren naar anderen en inlevend kunt zijn. Het groepsproces is een belangrijk onderdeel van de training. We willen met deze trainingen een veilige sfeer creëren waarin ieder kind zichzelf mag/kan zijn en waar pestgedrag wordt aangepakt. De leerlingen ontdekken bijvoorbeeld dat krachtig zijn niet alleen maar betekent dat je voor jezelf opkomt. Opkomen voor anderen en luisteren naar anderen vraagt zeker net zoveel kracht. Soms moet je je eigen willetje daarvoor even aan de kant zetten.”
De oefeningen worden bijna altijd praktisch aangeboden. Leerlingen leren vaak makkelijk door het zelf te ervaren/doen. Daarna worden de oefening samen geëvalueerd. Een van de meest waardevolle aspecten van KIC is dat we gezamenlijke gedragsverwachtingen hebben, dit noemen we ‘handig gedrag’. Het handig gedrag geeft in een overzichtelijke kaart aan wat we van elkaar verwachten. Hier kunnen leerlingen en docenten naar handelen en ze kunnen elkaar aanspreken wanneer dat nodig is.

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten