Pesten? Nee!

Technisch College Velsen

In een veilige omgeving en een goede sfeer kun je jezelf zijn en goed leren.
Pesten op school of digitaal accepteert het Technisch College Velsen niet.

Als wij merken dat er gepest wordt, nemen wij stappen.
De school heeft ook een anti pest coördinator, mevrouw M. Riepma.
Mevrouw Riepma is te bereiken via m.riepma@technischcollegevelsen.nl.

Onze regel: Alle mensen in de school gedragen zich respectvol ten opzichte van elkaar.

Bij (digitaal) pesten is het niet belangrijk hoe iets bedoeld is maar hoe het aankomt bij
degene tegen wie het gericht is. Voor wat betreft (digitaal) pesten gelden de volgende afspraken:

We schelden niemand uit
We sluiten niemand met opzet buiten
We respecteren elkaar
We pakken geen spullen af
We bedreigen en of chanteren niemand
We blijven van elkaar af
We laten niet toe dat een ander gepest wordt

In de klas
In de eerste klas maken de leerlingen met hun klas in de introductieperiode de gedragsregels over pesten. De mentor begeleidt dit proces en zet de regels om naar een aanpak in zijn/haar klas. De mentor is ook eigenaar van het bespreken en handhaven van de regels die samen met de klas zijn opgesteld. De manier waarop we met elkaar omgaan, waaronder pesten, zijn hierbij een belangrijk onderdeel.

Mediawijsheid
We geven lessen mediawijsheid aan de onderbouw leerlingen. Dit vak staat een uur per week in het rooster. In de lessen leren we kinderen omgaan met digitale middelen en social media. Digitaal pesten is een onderwerp tijdens de lessen.

KIC
Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding worden KIC-trainingen aangeboden. We willen met deze trainingen een veilige sfeer creëren waarin ieder kind zichzelf mag/kan zijn en waar pestgedrag wordt aangepakt. Meer informatie over KIC vindt u hier.

Begeleiding
Bij pesten is de mentor het eerste aanspreekpunt. Komt de mentor er niet met de klas of de leerlingen uit, dan is de schoolleider degene die het gedrag verder beoordeelt, bespreekbaar maakt en indien nodig opvolgende consequenties bepaalt.

Ouders worden bij dit onderwerp betrokken door middel van een voorlichtingsavond waar dit onderwerp op de agenda staat.

IK HEB EEN VRAAG

 

 

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten