Programma van toetsing en afsluiting 4e jaars

AVO VAKKEN

Nederlands
PTA Nederlands Basis Cohort 1820
PTA Nederlands Kader Cohort 1820
PTA Nederlands Gemengde Leerweg Cohort 1820

Engels
PTA Engels 2018-2020

Economie
PTA Economie GL 2018-2020

NaSk 1 & 2
PTA-NSK1-B-P1-1820
PTA-NSK1-K-P1-1820
PTA-NSK1-G-P1-1820

Wiskunde
PTA-wiskunde1820 basis~kader~gl

Lichamelijke Opvoeding
PTA LO 2018-2020 BKGL

Kunstvakken
PTA Kunstvakken1

LOB
PTA-LOB-Basis-P1-5-1820
PTA-LOB-Kader-P1-5-1820
PTA-LOB-Gemengde leerweg-P1-5-1820

Maatschappijleer
PTA-MA-Basis-P123-1820
PTA-MA-Kader-P123-1820
PTA-MA-GL-P123-1820

MOBILITEIT & TRANSPORT

PTA Tweewielertechnicus basis
PTA Tweewielertechnicus kader
PTA Transport Logistiek basis
PTA Transport Logistiek kader
M&T PTA Monteur voertuigen basis
M&T PTA Monteur voertuigen kader
M&T PTA Monteur voertuigen gl

PRODUCEREN, INSTALLEREN & ENERGIE

 

BOUWEN, WONEN & INTERIEUR

PTA schema BWI 2018 2020

Volgorde leerstof
De volgorde van de onderwerpen kan naar oordeel van de docent(en) afwijken.

Eindtermen
De specificatie van de globale eindtermen vindt u op www.examenblad.nl onder vmbo-gl, vmbo- kb en vmbo-bb.
De eindtermen voor de kopklas-leerlingen vindt u onder vmbo-kb.
De beoordeling van alle PTA-onderdelen wordt opgenomen in het examendossier.
De overgang is gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde over de 3 perioden.
Bovendien dienen alle PTA-onderdelen te zijn afgerond.

Herkansingsmogelijkheden

Na afloop van iedere tentamenweek mogen leerlingen één tentamen herkansen.

Handelingsdeel
De beroepsgerichte stage is het handelingsdeel van het schoolexamen. Dit moet minimaal als voldoende zijn beoordeeld.

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten