Programma van toetsing en afsluiting 4e jaars

AVO VAKKEN

MOBILITEIT & TRANSPORT

PRODUCEREN, INSTALLEREN & ENERGIE

BOUWEN, WONEN & INTERIEUR

Volgorde leerstof
De volgorde van de onderwerpen kan naar oordeel van de docent(en) afwijken.

Eindtermen
De specificatie van de globale eindtermen vindt u op www.examenblad.nl onder vmbo-gl, vmbo- kb en vmbo-bb.
De eindtermen voor de kopklas-leerlingen vindt u onder vmbo-kb.
De beoordeling van alle PTA-onderdelen wordt opgenomen in het examendossier.
De overgang is gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde over de 3 perioden.
Bovendien dienen alle PTA-onderdelen te zijn afgerond.

Herkansingsmogelijkheden

Na afloop van iedere tentamenweek mogen leerlingen één tentamen herkansen.

Handelingsdeel
De beroepsgerichte stage is het handelingsdeel van het schoolexamen. Dit moet minimaal als voldoende zijn beoordeeld.

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten