Magister en schoolinformatie

Vakanties schooljaar 2020-2021 TCV/MCIJ

 • Herfstvakantie  10-10-2020 t/m 18-10-2020
 • Kerstvakantie  19-12-2020 t/m 03-01-2021 
 • Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021
 • Pasen   05-04-2021
 • Koningsdag  27-04-2021
 • Meivakantie  01-05-2021 t/m 16-05-2021
 • Hemelvaart  13-05-2021
 • Pinksteren  24-05-2021
 • Zomervakantie 10-07-2021 t/m 22-08-2021

 Studiedagen personeel

 • 22-09-2020 middag (les tot 11.45 uur)
 • 29-01-2021  hele dag
 • 13-04-2021 middag (les tot 11.45 uur)

Inloggen:

Magister

Documenten

Webmail

One-drive

—————————————–

Snel naar:

Jaarkalender september 2020 t/m februari 2021 

Schoolvakantie algemeen 2020-2021

Klachtenregeling

Schoolloket TCV

——————————–

Correspondentie:

Nieuwsbrieven

———————————-

Schoolgids:

In de schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze school en het onderwijs.
Zoals informatie over ons onderwijs, kosten, schoolregels en informatie over leerplicht en verzuim.

Schoolgids TCV MCIJ 2020 2021

———————————–

PTA en Examens:

Errata PTA Cohort 2019-2020 (Leerjaar 4)
erratum PTA wiskunde klas 4 GL ivm coronacrisis
erratum PTA wiskunde klas 4 kader ivm coronacrisis
erratum PTA wiskunde klas 4 basis ivm coronacrisis
erratum PTA Nederlands klas 4 ivm coronacrisis
erratum PTA NASK klas 4 ivm coronacrisis
erratum PTA Maatschappijleer klas 4 ivm coronacrisis
erratum PTA LOB klas 4 ivm coronacrisis
erratum PTA LO klas 4 ivm coronacrisis v2
erratum PTA Engels klas 4 ivm coronacrisis
erratum PTA Economie klas 4 ivm coronacrisis
Addendum keuzevakken BWI cohort 2019-2021

Errata PTA Cohort 2020-2022 (Leerjaar 3)
PTA profieldelen en keuzevakken cohort 2020-2022
PTA AVO cohort 2020-2022

Toetsbeleid 2020 -2021
Toetsbeleid TCV en MCIJ 2020 – 2021

Examenindeling
De examenindelingen volgen zodra ze beschikbaar zijn.

Examenreglement
Examenreglement TCV en MCIJ 2020-2021

PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting
Lees hier meer over het PTA

Programma van toetsing en afsluiting 4e jaars
PTA Overzicht

———————————–

Protocollen en plannen:

Schoolplan 2016-2020

Passend-Onderwijs

Social Media Protocol

Antipestprotocol definitief 18 oktober 2019

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol fysiek ingrijpen

Standpuntbepaling informatievoorziening aan gescheiden ouders

Toelating determinatie en overgang TCV en MCIJ 2018-2019 definitief

School Ondersteuningsplan 2020-2024 v6

Verzuim Protocol uitgebreid 20-21

Pedagogisch didactisch kader TCV MCIJ v6

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling TCV en MCIJ 20-21

Dyslexieprotocol 2020 – 2022 v3

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten