Magister en schoolinformatie

Inloggen:

Magister

Documenten

Webmail

One-drive

—————————————–

Snel naar:

Jaarkalender (volgt)

Lesuren en lestijden

Vakanties en studiedagen 2018-2019

Klachtenregeling

Schoolloket TCV

——————————–

Correspondentie:

Nieuwsbrieven

NIEUWSBRIEF nr 1 september 2018
NIEUWSBRIEF nr 2 november 2018
NIEUWSBRIEF nr 3  januari 2019
NIEUWSBRIEF nr 4 maart 2019

———————————-

Schoolgids:

In de schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze school en het onderwijs.
Zoals informatie over ons onderwijs, kosten, schoolregels en informatie over leerplicht en verzuim.
U vindt de schoolgids hier.

———————————–

PTA en Examens:

Toetsbeleid 2016 -2017 verlengde versie

Toetsbeleid TCV en MCIJ 2016 2017 verlengde versie 28 11 2018

Examenindeling
De examenindelingen volgen zodra ze beschikbaar zijn.

Examenreglement
Examenreglement TCV en MCIJ 05 juli 2019 (002)

PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting
Lees hier meer over het PTA

Programma van toetsing en afsluiting 3e jaars
PTA Overzicht

Programma van toetsing en afsluiting 4e jaars
PTA Overzicht

————————————-

Presentaties:

Powerpoints informatieavond 2018-2019 3e & 4e jaars.

presentatie informatieavond leerjaar 3 2.0

presentatie informatieavond leerjaar 4

———————————–

Protocollen en plannen:

Schoolplan 2016-2020

Passend-Onderwijs

Social Media Protocol

Pestprotocol

Protocol schorsing en verwijdering 2016

Protocol fysiek ingrijpen

Standpuntbepaling informatievoorziening aan gescheiden ouders

Toelating determinatie en overgang TCV en MCIJ 2018-2019 definitief

School Ondersteuningsplan 2017 – 2020

——————————————-

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten