Magister en schoolinformatie

Inloggen:

Magister

Documenten

Webmail

One-drive

—————————————–

Snel naar:

JAARKALENDER voor website

Lesuren en lestijden

Vakanties en studiedagen 2019-2020

Klachtenregeling

Schoolloket TCV

——————————–

Correspondentie:

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1

———————————-

Schoolgids:

In de schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze school en het onderwijs.
Zoals informatie over ons onderwijs, kosten, schoolregels en informatie over leerplicht en verzuim.
U vindt de schoolgids hier.

———————————–

PTA en Examens:

Klas 3 Errata PTA’s
erratum PTA wiskunde klas 3 GL ivm coronacrisis
erratum PTA wiskunde klas 3 kader ivm coronacrisis
erratum PTA wiskunde klas 3 basis ivm coronacrisis
erratum PTA Nederlands klas 3 ivm coronacrisis
erratum PTA NASK klas 3 ivm coronacrisis
erratum PTA Maatschappijleer klas 3 ivm coronacrisis
erratum PTA LOB klas 3 ivm coronacrisis
erratum PTA LO klas 3 ivm coronacrisis v2
erratum PTA Engels klas 3 ivm coronacrisis
Erratum PTA Economie klas 3 ivm coronacrisis

Klas 4 Errata PTA’s
Technisch en Maritiem College erratum PTA_Nederlands_BB
Technisch en Maritiem College erratum PTA_Nederlands_KB
Technisch en Maritiem College erratum PTA_Nederlands_GL
Erratum PTA ECONOMIE
Erratum NASK
Erratum 4KG wiskunde PTA
Erratum 4B wiskunde PTA


Toetsbeleid 2019 -2020
Toetsbeleid TCV en MCIJ 2019 2020

Examenindeling
De examenindelingen volgen zodra ze beschikbaar zijn.

Examenreglement
Examenreglement TCV en MCIJ 2019 – 2020

PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting
Lees hier meer over het PTA

Programma van toetsing en afsluiting 3e jaars
PTA Overzicht

Programma van toetsing en afsluiting 4e jaars
PTA Overzicht

———————————–

Protocollen en plannen:

Schoolplan 2016-2020

Passend-Onderwijs

Social Media Protocol

Antipestprotocol

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol fysiek ingrijpen

Standpuntbepaling informatievoorziening aan gescheiden ouders

Toelating determinatie en overgang TCV en MCIJ 2018-2019 definitief

School Ondersteuningsplan 2017 – 2020

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten