Magister en schoolinformatie

Inloggen:

Magister

Documenten

Webmail

One-drive

—————————————–

Snel naar:

Jaarkalender versie 1 2018-2019 website

Lesuren en lestijden

Vakanties en studiedagen 2017-2018

Klachtenregeling

——————————–

Correspondentie:

Belangrijke brieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief voor ouders sept 2017

———————————-

Schoolgids:

In de schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze school en het onderwijs.
Zoals informatie over ons onderwijs, kosten, schoolregels en informatie over leerplicht en verzuim.
U vindt de schoolgids hier.

———————————–

PTA en Examens:

Examenindeling
De examenindelingen volgen zodra ze beschikbaar zijn.

Examenreglement
Examenreglement 2018 TCV~MCIJ versie 1192018

PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting
Lees hier meer over het PTA
PTA-overzicht van alle vakken

————————————-

Presentaties:

Presentaties informatieavond april 2017
Powerpoint PIE Profielen april 2017
presentatie informatieavond 3e jaars april 2017

Powerpoints informatieavond 2017-2018 3e & 4e jaars.
Presentatie Info-avond 3e jaars sept 2017
Presentatie info avond 4e jaars sept 2017
presentatie-decanaat-4e-lj-5-sept-2016

———————————–

Protocollen en plannen:

Schoolplan 2016-2020

Zorgplan-ondersteuningsplan-2015-2018

Passend-Onderwijs

Social Media Protocol

Pestprotocol

Protocol schorsing en verwijdering 2016

PROTOCOL fysiek ingrijpen

——————————————-

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten