Uniek onderwijsconcept

Theorie en Praktijk

Ons onderwijsconcept ‘Ons Leren’ is gebaseerd op de koppeling tussen theorie en praktijk. De leerlingen bouwen in de praktijk zelfvertrouwen op doordat ze zien wat ze allemaal zelf kunnen maken. Doordat in de theorielessen stof behandeld wordt die ze in de praktijk nodig hebben, zien leerlingen waarvoor ze de theorie kunnen gebruiken, waardoor ze gemotiveerd zijn om de theorie te leren.

• Leerlingen krijgen naast de theorie ook veel praktijklessen, workshops en sporten. Dit heeft als voordeel dat leerlingen niet de hele dag in de schoolbanken zitten, maar veel afwisseling krijgen, dit is beter voor hun concentratie.
• De theorielessen die we geven worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de praktijk, zodat de leerling meteen ziet wat hij met de theorie kan doen.
• De leerling houdt zijn/haar voortgang bij in een portfolio. Het portfolio is de basis voor leren buiten de school in het bedrijf en voor doorstroom en vrijstellingen in het mbo.
• De leerling leert om zelfstandig te werken hij/zij leert: plannen, organiseren, reflecteren en onderbouwde keuzes maken.
• Driemaal per jaar vindt er een portfoliogesprek plaats tussen de mentor en de leerling. Wij vinden het belangrijk dat u hier als ouder bij bent!
• Er is een sterk mentoraat om de leerling bovenstaande vaardigheden bij te brengen.
• Daarnaast besteden we veel aandacht aan houding en gedrag. Uiteindelijk willen werkgevers een werknemer die zich op een professionele manier kunnen gedragen.

Hier staan wij voor

Wij staan voor uitdagend en modern technisch beroepsonderwijs zodat leerlingen na onze school goed kunnen doorstromen naar het mbo of naar werk. Elke dag werken we weer hard om een professionele school te zijn waar de ontwikkeling en verbetering van onze leerlingen en medewerkers belangrijk is. We zien onszelf graag als ambitieus, professioneel, uitdagend en inlevend.  We willen dat alle leerlingen de school afronden met een diploma. Dit doen we door iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. We werken er elke dag voor dat onze leerlingen straks terugkijken op een fijne en nuttige schooltijd, waarin zij hun talenten hebben kunnen ontwikkelen.

Veiligheid en welbevinden

Omdat leren en ontplooiing slechts ten volle kunnen plaatsvinden in een schoolklimaat van veiligheid en welbevinden, ziet onze school het scheppen en in stand houden van zo’n klimaat, zowel voor leerlingen als voor medewerkers, als een basisvoorwaarde om haar onderwijskundige ambities waar te maken. De beroepshouding in de technische sector is uitgangspunt voor veilig werken en voor het met respect met elkaar omgaan.

IK HEB EEN VRAAG

 

 

 

 

 

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten