Zij-instroom

Door de Corona maatregelen kan de open avond van 08 april 2020 voor zij-instromers niet doorgaan. Wij hebben onderstaande video gemaakt met informatie over de school en de profielen die wij in huis hebben.

Heb je interesse om in te stromen in leerjaar 2 of 3 of heb je vragen voor onze afdelingsleiders vul dan via onderstaande “verzoek tot contact”-knoppen een formulier in. De desbetreffende afdelingsleider zal contact met je opnemen. Daarna zal eventueel de docent van het profiel waar je interesse in hebt contact met je opnemen. Op deze manier kunnen wij je vragen beantwoorden en zo veel mogelijk belangrijke informatie met je delen.

Update 25 juni:
We zijn blij om te melden dat de 2e jaars klas is tot de nok toe gevuld is. Er echt kan niemand meer bij 🙂

Slimme kids kiezen voor techniek!

Het Technisch College Velsen is één van de weinige vmbo-scholen in Nederland die nog helemaal in techniek gespecialiseerd is. We zijn een kleinschalige school met ongewoon veel ruimte voor bijvoorbeeld specialistische machines en gereedschap. In ons pas gerenoveerde schoolgebouw vindt u mooie grote praktijklokalen voor bouw-, metaal- installatie-, voertuigen- en elektrotechniek. Doordat we de meeste techniekprofielen in huis hebben, biedt dit uw kind een breed keuzepakket in de bovenbouw. De profielen die wij bieden zijn:

  • Bouwen, Wonen en Interieur
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Mobiliteit en Transport
  • Maritiem en Techniek

Uniek onderwijsconcept

Als school staan we bekend om ons unieke onderwijsconcept waarmee we de theorie zoveel mogelijk aan de praktijk koppelen. Leerlingen leren met hun hoofd door te doen met hun handen. Ons doel is om leerlingen goed voor te bereiden op hun vervolgopleiding en de maatschappij. We leren kinderen daarom ook om te plannen, eigen keuzes te maken en we leren ze om te leren. Binnen ons onderwijsconcept is veel ruimte voor het mentoraat. Daarnaast hebben we een team in huis dat extra begeleiding en zorg kan bieden. We vinden afwisseling en sporten belangrijk. Daarom bieden we ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een sportieve klas.

Doorstroom naar mbo en hbo

Op het Technisch College Velsen ontwikkelen leerlingen een eigen portfolio dat zij kunnen presenteren op de vervolgopleiding. In dit portfolio houden zij bij wat zij allemaal hebben gedaan en welke vaardigheden zij hebben ontwikkeld. Met mbo-scholen in de omgeving hebben we doorlopende leerlijnen afgesproken waar leerlingen op basis van het portfolio kunnen versnellen of juist verdiepen. Dit betekent in de meeste gevallen dat leerlingen al met een vmbo-gl diploma kunnen instromen op mbo niveau 4. Een groot deel van de leerlingen stroomt zelfs nog door naar het hbo.

Grote werkgelegenheid

Gun uw kind een mooie schooltijd en een goede toekomst in de techniek! Want in de techniek vinden jongeren makkelijk een (goed betaalde) baan om trots op te zijn. Technische bedrijven staan te springen om goed opgeleide mensen.

IK HEB EEN VRAAG

Bovenbouw

Aan het einde van de tweede klas kiezen leerlingen voor een richting in de bovenbouw waarin zij zich willen specialiseren. We hebben in de bovenbouw vier opleidingsprofielen:

-Bouwen, wonen en interieur
-Produceren, installeren en energie
-Mobiliteit en transport
-Maritiem en techniek.

In de vierde klas krijgen de leerlingen al een aantal opdrachten die uit het mbo komen. Zo bereiden wij ze voor op een succesvolle doorstroom naar het mbo. Bovendien kunnen op onze school alvast onderdelen van het mbo afgesloten worden.

Stage

Onze leerlingen gaan ook stage lopen in een technisch bedrijf. Dat vinden wij als Technisch College Velsen heel belangrijk: uiteindelijk is dat waar leerlingen later zullen gaan werken. Tijdens de stage kunnen kinderen nogmaals laten zien en oefenen wat ze op school aan theorie en praktijk geleerd hebben. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hier.

Het eindexamen

Het belangrijkste vak in het eindexamen is natuurlijk techniek, het beroepsvak. Daarnaast doen de leerlingen eindexamen in vier theorievakken: Nederlands, Engels, wiskunde en natuur- en scheikunde. Voor de gemengde leerweg komt daar nog één eindexamenvak bij, namelijk economie.  Aan het eind van zijn/haar schooltijd op het Technisch College hebben de leerlingen een prachtig portfolio samengesteld. Daarmee gaan zij zich presenteren op hun nieuwe mbo-school. Zo kunnen ze daar ook zien wat  de leerling gedaan heeft, en welke versnelling dat biedt in het mbo.

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten