Bovenbouw

Technisch College Velsen

Aan het einde van de tweede klas kiezen leerlingen voor een richting in de bovenbouw waarin zij zich willen specialiseren. We hebben in de bovenbouw vier opleidingsprofielen:

-Bouwen, wonen en interieur
-Produceren, installeren en energie
-Mobiliteit en transport
-Maritiem en techniek.

In de vierde klas krijgen de leerlingen al een aantal opdrachten die uit het mbo komen. Zo bereiden wij ze voor op een succesvolle doorstroom naar het mbo. Bovendien kunnen op onze school alvast onderdelen van het mbo afgesloten worden.

Stage

Onze leerlingen gaan ook stage lopen in een technisch bedrijf. Dat vinden wij als Technisch College Velsen heel belangrijk: uiteindelijk is dat waar leerlingen later zullen gaan werken. Tijdens de stage kunnen kinderen nogmaals laten zien en oefenen wat ze op school aan theorie en praktijk geleerd hebben. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hier.

Het eindexamen

Het belangrijkste vak in het eindexamen is natuurlijk techniek, het beroepsvak. Daarnaast doen de leerlingen eindexamen in vier theorievakken: Nederlands, Engels, wiskunde en natuur- en scheikunde. Voor de gemengde leerweg komt daar nog één eindexamenvak bij, namelijk economie.  Aan het eind van zijn/haar schooltijd op het Technisch College hebben de leerlingen een prachtig portfolio samengesteld. Daarmee gaan zij zich presenteren op hun nieuwe mbo-school. Zo kunnen ze daar ook zien wat  de leerling gedaan heeft, en welke versnelling dat biedt in het mbo.

IK HEB EEN VRAAG

 

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten