Rapporten

In zowel klas 1 als klas 2 krijg je drie keer per jaar een rapport. Een rapport is gebaseerd op de cijfers voor proefwerken, toetsen en op de portfoliogesprekken (die je ook drie keer per jaar hebt met je mentor). Het portfoliogesprek voer je bij voorkeur samen met je ouders. Daarbij wordt niet alleen naar je cijfers gekeken, maar ook naar je ontwikkeling in de afgelopen periode. Er worden afspraken gemaakt over welke vakken en onderdelen in de komende periode extra aandacht nodig hebben.

In klas 3 krijg je nog maar een rapport en dat is aan het einde van het schooljaar. Op dit rapport staan de resultaten van de toetsen die je gedurende het hele jaar gehaald hebt, tezamen met de resultaten van de afsluitende tentamenweek. Je voortgang in klas 3 wordt gevolgd en besproken in de portfoliogesprekken, die je net zoals in de onderbouw nog steeds drie keer per jaar hebt.

De voortgang van alle cijfers is te volgen via Magister, zowel voor de leerling als de ouders. Voor meer informatie over cijfers en de gevolgen daarvan verwijzen wij naar het document “Toelating, overgang en determinatie