Resultaten

Wij zijn trots op onze resultaten!

  • Doubleren komt op het Technisch College Velsen weinig voor door onze manier van onderwijs en door onze uitgebreide leerlingbegeleiding
  • Het Technisch College Velsen heeft sinds jaar en dag hoge slagingspercentages en goede eindexamenscores
  • Aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) wordt op het Technisch College Velsen veel tijd en aandacht besteed, waardoor leerlingen leren hoe zij belangrijke en soms moeilijke keuzes kunnen maken

Voor een overzicht van onze onderwijsresultaten (o.a. examenresultaten, doorstroomgegevens, uitstroom zonder diploma), verwijzen wij u naar de website Scholen op de kaart’. Hier vindt u gegevens over onze school, onder andere afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs.