Onderbouw

Bij het Technisch College Velsen duurt de onderbouw twee jaar. Daarin maak je kennis met de wereld van de techniek. Naast de algemene vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, natuur- en scheikunde en lichamelijke opvoeding volg je ongeveer tien lessen per week in ambachtelijke techniek en Smart Technology en maak je veel werkopdrachten. In je lesrooster is ook tijd opgenomen voor projecten en voor uren waarin je extra ondersteuning kunt krijgen.

In de onderbouw is een schooljaar verdeeld in drie periodes, die elk worden afgesloten met een portfoliogesprek en een rapport. In klas twee ga je je oriënteren op je profielkeuze voor de bovenbouw. Aan het einde van de tweede klas kies je het profiel waarin je examen wilt doen en wordt – op basis van je cijfers voor de theorie- en praktijkvakken – besloten welke leerweg het beste bij jou past: 

Profielen

1. Bouwen, Wonen en Interieur (BWI): het bouwproces: van ontwerp tot product
2. Produceren, Installeren en Energie (PIE): installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek
3. Mobiliteit en Transport (MOBT): alles wat met vervoer te maken heeft
4. Maritiem en Techniek (MaT): alles wat te maken heeft met werken op en rond de haven: scheeps- & jachtbouw of Rijn-, binnen- en kustvaart

In het vierde leerjaar kun je je daarnaast nog verder specialiseren in andere vakgebieden, ook uit de andere profielen.

Leerwegen

  • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-basis)
    De basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-basis of vmbo-BB) bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau twee) van het mbo. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg kennen we het leerwerktraject. Daar is veel ruimte voor stage. Met het diploma leerwerktraject kunnen leerlingen een mbo-opleiding op niveau twee volgen.
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kader)
    De kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kader of vmbo-KB) richt zich op de praktijk en bereidt voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau drie en vier van het mbo.
  • Gemengde leerweg (ook wel Technische mavo)
    De gemengde leerweg (GL) is qua niveau gelijk aan de mavo en bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau vier van het mbo en een mogelijke doorstroom naar het hbo. De gemengde leerweg heeft één theoretisch vak minder dan de gewone mavo. Dit vak is vervangen door een technisch vak. Leerlingen met een diploma van de gemengde leerweg kunnen wel naar de havo, maar zij moeten dan wel een extra theoretisch vak doen. Vanzelfsprekend worden deze leerlingen hierbij ondersteund en begeleid.
Zij-instroom

Wil je de presentaties die gebruikt zijn bij de voorlichtingsavond over zij-instroom nog een keer bekijken?