Waar we voor staan

Onze school

Het Technisch College Velsen / Maritiem College IJmuiden is de leukste school voor ècht technisch en maritiem onderwijs. Theorie en praktijk zijn aan elkaar gekoppeld. Wat je geleerd hebt, pas je direct toe in de praktijklessen en workshops. Je leert zelfstandig werken, plannen, organiseren, reflecteren en keuzes maken, zodat je na vier jaar met een diploma de school verlaat en goed voorbereid doorstroomt naar een vervolgopleiding en/of het bedrijfsleven.

Ons onderwijs

Het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmuiden vormen samen een school.  Als een van de weinige onderwijsinstellingen in Nederland wordt zo’n breed scala aan techniekopleidingen (op basis- en kaderberoepsgericht niveau en gemengde leerweg) aangeboden:

1. Bouwen, Wonen en Interieur (BWI): het bouwproces: van ontwerp tot product
2. Produceren, Installeren en Energie (PIE): installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek
3. Mobiliteit en Transport (MOBT): alles wat met vervoer te maken heeft
4. Maritiem en Techniek (MaT): alles wat te maken heeft met werken op en rond de haven: scheeps- en jachtbouw of Rijn-, binnen- en kustvaart

Aandacht

In en buiten de les krijg je persoonlijke aandacht van docenten en je mentor. Driemaal per jaar bespreek je je portfolio met je mentor en je ouders.

Veiligheid en welbevinden

We bieden je een veilig en stimulerend schoolklimaat, waarbij de beroepshouding in de technische sector ons uitgangspunt is voor veilig werken en respectvol met elkaar omgaan. Het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmuiden hebben in 2021 het predicaat Peer2Peer-school ontvangen én het vignet Gezonde School.