Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

School moet een veilige omgeving zijn waar leerlingen met plezier naar toe gaan. Bestaat er een vermoeden van bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling of van een zedendelict in het onderwijs?

Klik hier om de brochure Meldcode? Meldplicht? Verplicht! te openen over hoe te handelen bij een vermoeden van een ongewenste situatie. Beide wetten worden uitvoerig beschreven en er is een stappenplan in opgenomen.