Klas 2 of Klas 3 (zij-instroom)

Klas 2 of Klas 3 (zij-instroom)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overstappen vanaf een andere school

Heb je interesse om in te stromen in leerjaar 2 of leerjaar 3 of heb je hier vragen over? Vul dan via onderstaande “verzoek tot contact”-knoppen een formulier in. De desbetreffende schoolleider of decaan zal contact met je opnemen.

Let op: leerjaar 2 zit voor schooljaar 2024-2025 vol! Mocht u een verzoek tot zij-instroom klas 2 doen, dan wordt onderstaande procedure pas opgestart als er plekken vrijkomen.

Aanmeldprocedure

  • Neem contact op via bovenstaande knoppen van het desbetreffende leerjaar en vul het formulier in.
  • Wanneer er een overstap gewenst is wordt er eerst informatie/dossier uitgewisseld tussen beide scholen.
  • Als het dossier aangeleverd is wordt dit besproken in de aannamecommissie. Deze komt wekelijks bijeen. Er wordt bepaald of een overstap passend is en of er: 
    • Een warme overdracht plaatsvindt en een startgesprek
    • Een MDO (multidisciplinair overleg) plaatsvindt met ouders/leerling en beide scholen om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en om te oordelen of de overstap wel/niet passend is
  • Bij een passende overstap wordt er een aanmelding gedaan middels het aanmeldformulier en bepaald op welke termijn een overstap gemaakt kan worden.
  • Als de overstap niet passend is dan volgt er een terugkoppeling naar de toeleverende school met een advies.
 
Heeft u twijfels of vragen over een eventuele overstap?

Neem contact met ons op via bovenstaande knoppen. Wij helpen u graag verder.

In onderstaande video vind je informatie over de school en de profielen