Schoolkosten

Welke kosten kunt u verwachten?
WatLeerjaar 1Leerjaar 2Leerjaar 3Leerjaar 4
Buitenschoolse activiteiten45454530
Bezoek attractiepark282828nvt
Startbedrag printpas
5555
Sportkleding (shirt+broek)26262626
Vrijwillige ouderbijdrage10101010
Introductieactiviteiten40309520
Laptop222222222222
Examenkosten VCA (veiligheidsdiploma)*00(50)0
Bijdrage materiaal praktijklessen20205050
Veiligheidsbril(3)000
Veiligheidsschoenen0(25)00
Overall/stofjas 0(45)00
Gereedschapskist, incl. inhoud(120) (BWI)
Werkkledinghttps://tcv.mkhbusiness.nl
Sportkledinghttps://tcv.mkhbusiness.nl
Vrijwillige ouderbijdrage

Per leerjaar / profiel verschillen de kosten. Hierboven en in het schema op pagina 22 van de schoolgids vindt u een indicatie van de schoolkosten.

De ouderbijdrage voor extra activiteiten (bijvoorbeeld introductieactiviteiten, schooluitje, culturele activiteiten) is vrijwillig, het niet betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor de leerling. Uw kind kan dus aan alle extra activiteiten van de klas meedoen, ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Natuurlijk hopen we dat ouders bereid zijn de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, zonder deze financiële ondersteuning is het niet mogelijk alle activiteiten te blijven organiseren.

Schoolbenodigdheden

Om lessen te kunnen volgen, werk op te bergen en veilig te kunnen werken is een aantal schoolbenodigdheden nodig. De lijst met benodigdheden wordt per afdeling jaarlijks vastgesteld. U ontvangt via school informatie om op door de opleiding vastgestelde websites te bestellen. Vragen hierover kunt u stellen aan de administratie van onze school.

Voor de verschillende vakrichtingen kunnen andere studiematerialen / gereedschappen nodig zijn. De kosten in de bovenbouw verschillen daarom per profiel. In het kader op pagina 22 vindt u een indicatie van de te verwachten kosten. U krijgt een factuur via wiscollect (zie pagina 21 in de schoolgids).

Vrienden van het Technisch en Maritiem College

Vele tientallen bedrijven uit de regio zijn vriend van de Stichting Vrienden van het Technisch en Maritiem vmbo Velsen. Zij doneren jaarlijks een bedrag waaruit stofjassen, overalls, veiligheidsschoenen, de veiligheidsbril, examenkosten voor het VCA-diploma en de inhoud van de gereedschapskist voor BWI-leerlingen worden betaald. Dat scheelt u al gauw € 250,- gedurende de schoolloopbaan van uw kind.

Let op:

In alle klassen wordt gewerkt met een laptop die door de ouders wordt aangeschaft via de Rent Company. De maandelijkse kosten hiervan bedragen ongeveer 16 euro op basis van een huurcontract van 48 maanden. Mocht er bezwaar zijn tegen de aanschaf, wilt u dan contact opnemen met de teamleider onderbouw, dhr. L. Dorjee, of teamleider bovenbouw dhr. B. Körnmann?

Genoemde kosten in bovenstaande tabel zijn in euro’s en zijn een indicatie. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve kosten vindt u op het schoolformulier.

Voor ouders met weinig inkomsten hebben veel gemeenten een regeling vastgesteld. Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Bij de meeste gemeenten is informatie hierover te vinden op hun website (laagdrempelige bijzondere bijstand indirecte schoolkosten).