Schoolkosten

Welke kosten kunt u verwachten?
WatLeerjaar 1Leerjaar 2Leerjaar 3Leerjaar 4
Buitenschoolse activiteiten45454545
Huur kluisjes15151515
Bezoek attractiepark202020nvt
Startbedrag printpas5555
Vrijwillige ouderbijdrage20202020
Introductieweek30
Schoolreis75
Introductiedagen125
Examenkosten VCA (veiligheidsdiploma)*50
Bijdrage materiaal praktijklessen20205050
Sportieve klas (naar keuze)6060
Gereedschapskist74 (BWI)
Werkkledinghttps://tcv.mkhbusiness.nl
Veiligheidsschoenenhttps://tcv.mkhbusiness.nl
Sportkledinghttps://tcv.mkhbusiness.nl
Stofjashttps://tcv.mkhbusiness.nl
*Veiligheidsdiploma, per examenhttps://tcv.mkhbusiness.nl
Vrijwillige ouderbijdrage

Per leerjaar / profiel verschillen de kosten. Hierboven en in het schema op pagina 22 van de schoolgids vindt u een indicatie van de schoolkosten.

De ouderbijdrage voor extra activiteiten (bijvoorbeeld introductieactiviteiten, schooluitje, culturele activiteiten) is vrijwillig, het niet betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor de leerling. Uw kind kan dus aan alle extra activiteiten van de klas meedoen, ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Natuurlijk hopen we dat ouders bereid zijn de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, zonder deze financiële ondersteuning is het niet mogelijk alle activiteiten te blijven organiseren.

Schoolbenodigdheden

Om lessen te kunnen volgen, werk op te bergen en veilig te kunnen werken is een aantal schoolbenodigdheden nodig. De lijst met benodigdheden wordt per afdeling jaarlijks vastgesteld. U ontvangt via school informatie om op door de opleiding vastgestelde websites te bestellen. Vragen hierover kunt u stellen aan de administratie van onze school.

Voor de verschillende vakrichtingen kunnen andere studiematerialen / gereedschappen nodig zijn. De kosten in de bovenbouw verschillen daarom per profiel. In het kader op pagina 22 vindt u een indicatie van de te verwachten kosten. U krijgt een factuur via wiscollect (zie pagina 21 in de schoolgids).

Let op:

In alle klassen wordt gewerkt met een laptop die door de ouders wordt aangeschaft via de Rent Company. De maandelijkse kosten hiervan bedragen ongeveer 16 euro op basis van een huurcontract van 48 maanden. Mocht er bezwaar zijn tegen de aanschaf, wilt u dan contact opnemen met de teamcoördinator?

Genoemde kosten in bovenstaande tabel zijn in euro’s en zijn een indicatie. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve kosten vindt u op het schoolformulier.

Voor ouders met weinig inkomsten hebben veel gemeenten een regeling vastgesteld. Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Bij de meeste gemeenten is informatie hierover te vinden op hun website (laagdrempelige bijzondere bijstand indirecte schoolkosten).