Klachten

De Dunamare Onderwijsgroep hanteert de modelklachtenregeling, zoals die op initiatief van de VOS/VNG in overleg met de landelijke besturenorganisaties, vakorganisaties en ouderorganisaties tot stand is gekomen. Deze klachtenregeling is te vinden op www.dunamare.nl onder bestuursprotocollen en -reglementen 

Onze school heeft een eigen klachtencommissie. Om een klacht in te dienen, moet de procedure gevolgd worden. De eerste stap daarin is het neerleggen van de klacht bij de schoolleiding. De schoolleider hoort vervolgens de klacht aan en zal zorgdragen voor de afhandeling conform de procedure.