Sterk Techniek Onderwijs

Techniek is booming!

Uitdagend werk met een goed toekomstperspectief. Veel jonge mensen kiezen voor een baan in de techniek, maar er is nog steeds een groot tekort aan technische vakmensen. Het ministerie ondersteunt daarom de vmbo-scholen extra bij het verder ontwikkelen en aantrekkelijk maken van technische opleidingen.

Onze school werkt daarom samen met andere scholen om het Techniekonderwijs nog sterker te maken in onze regio. Dat doen we door de aanschaf van actuele en innovatieve leermiddelen of met nieuwe apparatuur om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op het bedrijfsleven. Maar ook door bedrijven actief te betrekken bij het onderwijs. Bedrijfsexcursies en gastlessen zijn aan de orde van de dag. Maar ook door nieuwe lesmethoden en de aansluiting op vervolgonderwijs te verbeteren. Onze bevlogen en enthousiaste docenten doen er alles aan om onze leerlingen voor te bereiden op een boeiende en bloeiende toekomst in de techniek.

In het kader van Sterk Techniek Onderwijs IJmond/Zuid-Kennemerland laten we leerlingen van basisscholen, ouders en leerlingen van andere VO-scholen graag kennismaken met techniek op onze school.

    Primair Onderwijs:

 • Doe-middagen (groep 8 basisschoolleerlingen)
 • TechLab (bovenbouw basisonderwijs)
 • TechLab On Tour (groep 5-6 basisscholen)
 • Hotspot Smart Technology (bovenbouw basisonderwijs)
 • Girls Night (groep 8 basisschoolleerlingen)

   Voortgezet Onderwijs:

 • TechLab Velsen (workshop voor vmbo/mavo onderbouw, VSO/PRO)
 • Oriëntatie op technische vmbo-profielen (meelooplessen klas 2 vmbo BB/KB/GL)
 • Varen met Opleidingsschip van Maritiem College (Experience Rijn-, binnen- en kustvaart voor onderbouw vmbo, VSO/PRO)
 • Modelboot bouwen (workshop en meelooples Scheeps-en jachtbouw voor onderbouw vmbo, VSO/PRO)
 • Hotspot Smart Technology TCV (workshop voor onder- of bovenbouw vmbo BB/KB/GL/TL, VS/PRO)

Geef jouw leerlingen ook die kans en schrijf je groep in voor een techniekactiviteit op het Technisch of Maritiem College:

 • Deskundige begeleiding van enthousiaste vakdocenten
 • Leerlingen zijn vooral praktisch bezig
 • Geen kosten voor de les en materiaal
 • Gemaakte werkstukken mogen mee naar huis
 • Inspirerende omgeving
 • Invulling voor W&T op de basisschool
 • Vaak is busvervoer declarabel