Begeleiding op school​

Op het Technisch College Velsen vinden wij het belangrijk dat je zelfstandig wordt in leren-leren, leren-leven en leren-kiezen. En dat je je fijn voelt. Soms kun je last hebben van zorgen of stress of van andere zaken waar je misschien wel over wilt praten.

Om je te kunnen ondersteunen zijn er op school verschillende mogelijkheden en mensen waarbij je terecht kunt. Dus heb je bijvoorbeeld stress of last van ongewenst gedrag? Of hulp nodig met je schoolwerk? Maak je je zorgen, word je gepest of zit je gewoon niet lekker in je vel? Loop er niet te lang mee rond; je hoeft het niet alleen te doen.

Praat met je mentor of de vertrouwenspersonen op school. Dat zijn:

Of neem contact op met het schoolondersteuningsteam:

Wil je wat meer weten over begeleiding op school? Hieronder staat beschreven hoe de ondersteuning en begeleiding bij ons op school geregeld zijn:

 • Ondersteuning en begeleiding: Mw. R. Schram (r.schram@dunamare.nl) is de coördinator Ondersteuning en Begeleiding bij ons op school.
 • Kracht in Controle (KIC) : KIC betekent Kracht in Controle, waarbij je leert hoe je kunt opkomen voor jezelf maar ook kunt luisteren naar anderen en inlevend kunt zijn. In klas een en twee gebeurt dit middels een uur per week volgens het lesrooster. In klas drie gebeurt dit tijdens de mentorlessen. Lees meer over dit bijzondere project op deze pagina.
 • Anti-Pestprotocol: In een veilige omgeving en een goede sfeer kun je jezelf zijn en goed leren. Pesten op school of digitaal wordt niet geaccepteerd. Onze regel: alle mensen in de school gedragen zich respectvol ten opzichte van elkaar. Hier vind je het anti-pestprotocol.
 • Mentor: Je mentor is de centrale persoon in de begeleiding. Iedere klas heeft een eigen mentor; deze is voor leerling en ouders het eerste aanspreekpunt.
 • Decaan: In de tweede klas ga je je oriënteren op de profielen in de bovenbouw en op mogelijke beroepen. Dat doe je niet alleen, maar samen met je mentor, de vakdocenten van de verschillende vakrichtingen in de bovenbouw en de decaan. Onze decaan is dhr. W. van Pel (w.vanpel@dunamare.nl)
 • Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo): LWOO is een vorm van structurele ondersteuning bij de leerwegen in het vmbo.
 • Extra ondersteuning: Wanneer je behoefte hebt aan meer ondersteuning dan je mentor kan bieden, dan kun je in overleg met jou en je ouders/verzorgers aangemeld worden bij het School Ondersteuningsteam.
 • School Ondersteuningsteam: Het School Ondersteuningsteam bestaat uit de trajectbegeleiders, de vertrouwenspersoon (adviserende taak) en de coördinator Ondersteuning en Begeleiding.
 • Trajectbegeleider: De trajectbegeleider kijkt samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de mentor wat nodig is voor een leerling om zich prettig te voelen op school, om zo goed mogelijk te kunnen presteren en om uiteindelijk een diploma te halen. Onze trajectbegeleiders zijn mw. A. Slaa (a.slaa@dunamare.nl) en mw. F. Gulickx (f.gulickx@dunamare.nl).
 • Vertrouwenspersoon: Natuurlijk kun je eventuele problemen vertrouwelijk bespreken met je mentor of andere medewerkers van de school. Toch lukt dat soms niet. Daarvoor hebben we op school vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn mw. A. Slaa (a.slaa@dunamare.nl) en dhr. J. Porck (j.porck@dunamare.nl)
 • Specialistische ondersteuning: Het is mogelijk dat de ondersteuning en begeleiding van school niet voldoende blijkt te zijn. Op verzoek van school wordt dan een Multi Disciplinair Overleg (MDO) georganiseerd met leerling, ouders/verzorgers en school. 
 • Ondersteuningsprofiel: In het kader van de wet “Passend Onderwijs” is het Schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin is aangegeven welke didactische en pedagogische ondersteuning het Technisch College Velsen kan bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel 2020 – 2024.J. Porck