Tevredenheid

Hoe tevreden zijn anderen over onze school?

Jaarlijks nemen we bij al onze leerlingen een tevredenheidsonderzoek af. Dit onderzoek richt zich met name op het tevredenheid, welbevinden en veiligheid. De resultaten gebruiken we om nieuwe doelen te stellen en de school, het onderwijs en/of de begeleiding te verbeteren. De score is een 7,2.

We onderzoeken ook iedere 2 jaar de tevredenheid van (een deel) van de ouders. Zij geven onze school gemiddeld een 8,1.

Alle resultaten zijn terug te vinden via de website Scholen op de kaart.