Schoolgids 2018-2019

Via deze link kunt u de schoolgids inkijken:Schoolgids TCV MCIJ 2018-2019

Let op: gedurende het jaar kan het zijn dat er een gerectificeerde versie verschijnt van de gids.
Check daarom altijd op onze website of u de laatste versie heeft.

In de schoolgids van het Technisch College Velsen vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen:

Pagina 2                               Inhoudsopgave en voorwoord

Pagina 3                              Contactinformatie, Contactinformatie docenten en mentoren en  Algemene nummers

Pagina 5                              Vertrouwenszaken, schoolleiders, teamvoorzitters, mentoren

Pagina 6                               Visie, Veilig naar school, Kracht In Controle (KIC)

Pagina 7                               Resultaten eindexamens

Pagina 8                               Uniek onderwijsconcept, Vorming- en onderwijsdoelen

Pagina 9                               Opbouw onderwijs, vernieuwd vmbo

Pagina 10                            Lessentabel

Pagina 12                            Financiële zaken

Pagina 13                            Overzicht kosten

Pagina 14                            Ondersteuning en begeleiding

Pagina 17                            Lestijden, schoolvakanties en studiedagen personeel

Pagina 18                            Lichamelijke opvoeding

Pagina 19                            Raden en medezeggenschap

Pagina 20                            Leerlingvolgsysteem, klachtenregeling, privacyreglement

Pagina 21                            Afspraken, schoolregels en procedures (op alfabetische volgorde)

Pagina 26                            Onvoorzien en voorzien verzuim

Pagina 28                            Specifieke informatie Maritiem College IJmuiden en het Maritiem Hotel

IK HEB EEN VRAAG

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten