Bovenbouw

Aan het einde van de tweede klas heb je gekozen voor een richting in de bovenbouw waarin je je wilt specialiseren. We hebben in de bovenbouw vier opleidingsprofielen:

 

• Bouwen, Wonen en Interieur
• Produceren, Installeren en Energie
• Mobiliteit en Transport
• Maritiem en Techniek

In de vierde klas krijg je al opdrachten uit het mbo. Zo word je voorbereid op een succesvolle doorstroom naar het vervolgonderwijs. Bovendien kun je hierdoor in sommige gevallen op onze school alvast onderdelen van het mbo afsluiten.

Stage
 

Naast je lessen op school, ga je in de bovenbouw ook stagelopen bij een technisch bedrijf. Dat vinden wij als Technisch College Velsen/Maritiem College IJmuiden heel belangrijk: uiteindelijk is dat het beroepenveld waar je later zult gaan werken. Tijdens je stage kun je laten zien en oefenen met wat je op school in theorie en praktijk geleerd hebt. Benieuwd hoe dat eraan toe gaat en hoe het allemaal geregeld moet worden? Klik dan hier.

Het eindexamen
 

Het belangrijkste vak in het eindexamen is natuurlijk de gekozen techniekrichting, het profielvak. Daarnaast doe je examen in vier theorievakken: Nederlands, Engels, wiskunde en natuur- en scheikunde. Voor de gemengde leerweg komt daar nog één eindexamenvak bij, namelijk economie.

Aan het eind van jouw schooltijd op het Technisch College Velsen heb je een prachtig portfolio samengesteld. Daarmee ga je je presenteren op je nieuwe mbo-school, zodat ze ook daar kunnen zien wat je bij ons op school gedaan hebt en welke versnelling dat kan bieden in het mbo.

Bouwen, Wonen en Interieur

Ben jij creatief en werk je graag met je handen? Misschien is Bouwen, Wonen en Interieur wel precies wat je zoekt.

In dit profiel maak je kennis met alle onderdelen van het bouwproces. We werken van ontwerp naar product en we leren je hoe je een goede werkplanning maakt en hoe je met machines en gereedschap hoort om te gaan. We besteden daarnaast ook veel aandacht aan veiligheid.

 

Onderdelen binnen dit profiel zijn:
• zagen
• timmeren
• metselen
• stukadoren
• schilderen
• stellen en meten
• meubels maken
• decoreren

Voor de bouwopleiding is een prachtig praktijklokaal beschikbaar, waar de geur van hout je direct bij binnenkomst tegemoetkomt. De docenten zijn echte vakmensen die jou graag begeleiden bij het toepassen van alle moderne en ambachtelijke gereedschappen die in de wereld van bouwen, wonen en interieur gebruikt worden. Je zult verbaasd staan hoe snel je prachtige werkstukken kunt maken met de vaardigheden die je op school leert.

Na je examen kun je doorleren op het mbo in opleidingen voor de bouw of interieurontwerp, maar bijvoorbeeld ook voor ambachtelijke beroepen als schilder, stukadoor of meubelmaker.

Hieronder vind je enkele filmpjes over de vele mogelijke uitstroomrichtingen in het mbo.
Denk je dat dit profiel bij jou past? Kom naar een van onze open dagen en proef de sfeer op het Technisch College Velsen.

TCV → Een doorlink naar PIE (filmpjes toevoegen)