Portfoliomap

In de portfoliomap komt het bewijsmateriaal dat leerlingen tijdens de themaperiodes verzamelen. In de Portfolioweek bespreekt de leerling de porfoliomap samen met zijn/haar mentor en met zijn/haar ouders/verzorgers.

In de onderbouw bestaat de portfoliomap uit de volgende onderdelen:

 • Verslagen van
 • Vakcollege-opdrachten
 • Willem Wever -vragen
 • Krant in de Klas-vragen
 • Einstein-vragen
 • Shakespeare-vragen
 • Da Vinci-vragen
 • Technische tekeningen
 • Techniekverslagen
 • Verslagen van workshops
 • Boek- en filmverslagen


Verslagen van bezoeken aan bedrijven en instellingen tijdens de Praktische Sector Oriëntatie
Alle andere zaken, waarmee de leerling vooruitgang op leer- en ontwikkelingslijnen aan kan tonen.